Konsorsiyum girişimcilikle alakalı tüm aktörleri, daha spesifik olarak üniversiteleri, kamu kurumlarını, özel kuruluşları ve eğitim sağlayıcılarını potansiyel ortak olarak ele almaktadır.

 

aketh

Developmental Center of Thessaly (YUNANİSTAN)

Tesalya Gelişim Merkezi (AKETH-DCT) istihdam geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan bununla birlikte daha geniş sosyal olumsuzlukları irdeleme amacı güden bir Mesleki Eğitim ve Gelişim merkezidir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün ve büyümesinin arttırılmasına yönelik programlarının yanı sıra genç ve yetişkinlere kariyer fırsatları sunan çeşitli eğitim programlarına odaklanmaktadır.

Projedeki Rolü: Tesalya Gelişim Merkezi; tüm faaliyetleri ve işlemleri denetleyen ayriyeten projenin temel aşamalarına destek sağlayan proje koordinatörüdür.

 

logos SPEGC CabildoGC

Sociedad de Promocion Economica de Gran Canaria (İSPANYA)

Kanarya adalarının ekonomik kalkınması ve adanın tanıtımından sorumlu bir belediye teşebbüsü olan Sociedad de Promocion Economica de Gran Canaria (SPEGC) bölgedeki tüm girişimci teşebbüslerin koordinasyonu ve teşvikinden sorumludur. SPEGC ;sermayedarlar ile girişimcilerin bir araya gelebilmesi için uygun şartların oluşturulduğu incubator larda bir tarafta herhangi bir iş tecrübesi olmayan genç, yaratıcı girişimciler diğer tarafta ise bu yaratıcı fikirleri başarılı bir yatırım, ardından kazanç olarak görmek isteyen sermayedarları ticari başarı için bir araya gelmelerine olanak sağlayacak eğitim programları oluşturmuştur.

Projedeki Rolü:  SPEGC ağırlıklı olarak belirlenen ihtiyaçlardan ve bir önceki çalışmaların analizlerinden ortaya çıkacak sonuçların baz alınmasıyla doğru eğitim metodolojisinin ve eğitim materyalinin araştırılmasından ve oluşturulmasından sorumludur ayrıca her bir ortak kuruluşun bünyesinde yer alan eğiticilerin eğitimden sorumlu olacaktır.

 

INOVAMAIS LOGO

INOVAMAIS - Servicos De Consultadoria Em Inovacao Tecnologica S.A.(PORTEKİZ)

INOVA + yenilik, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme gibi uluslararası programların yönetiminde öncü, özel bir danışmanlık şirketidir. İlaveten, INOVA+ teşebbüs başlangıçlarının erken aşamalarda desteklenmesini sağlamak amacıyla yeni inşa edilen bir iş inkübatörüne sahiplik etmektedir.

Projedeki Rolü:  INOVA + her bir projenin değerlendirme prosedürleri için yenilikçi araçlar kullanmaktadır ve bu nedenle diğer ortak görevlerin yanı sıra değerlendirme ve kıymetlendirme görevlerini üstlenmektedir.

 

STEP Institute LOGO

STEP Institut, zavod za psihologijo dela in podjetnistvo (SLOVENYA)

STEP Enstitüsü sosyoloji, iletişim, psikoloji, pazarlama, girişimcilik ve kalitatif ve kantitatif araştırma uzmanlarından oluşan bir organizasyondur.

Projedeki Rolü: STEP projeye dahil olan tüm ülkelerdeki girişimcilik ve yeni işletmelere ilişkin mevcut durumun araştırılması ve eğitim metodolojisi oluşturulmasına yardımcı olacak verilerin sağlanması görevlerini üstlenmektedir.

 

Logo UPM 2

University Petru Maior of Targu Mures (ROMANYA)

PETRU MAIOR bir kamu Üniversitesi olmasının yanı sıra araştırma ve iş dünyası arasında önemli bir bağlantı görevi üstlenmektedir. İşgücü piyasasına katılımda öğrencilerin becerilerini yükseltmek amacıyla kısa kurslar sunan üniversite, aynı zamanda insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yüksek eğitim alanında bölgedeki başlıca kuruluştur.

Projedeki Rolü:  Kurum; eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve doğrulanması, eğitim metodolojisinin belirlenmesi ve eğitim analizlerinin araştırılması gibi alanlarında projeye katkı sağlayacaktır.

 

VALİLİK LOGO

Governorship of Istanbul (TÜRKİYE)

İstanbul Valiliği kendi bölgesel sınırları dahilinde en üst yönetim organı olarak bölgedeki tüm alt hükümet birimlerini otoritesi altına alma yetkisine sahip en üst kamu kurumudur.

Projedeki Rolü: İstanbul Valiliği her türlü kurumla işbirliği yapabilecek yapıdadır, bu sebeple tüm faaliyetleri büyük ölçüde projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak nitelikte olacaktır. İstanbul Valiliğinin bir çok farklı programlarda aktif katılım göstermesi, çeşitli alanlarda geliştirdiği deneyim ve uzmanlık, projenin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinde projeye katkı ve yardım sağlayacaktır.

 

TDM2000

Associazione TDM 2000 (ITALYA)

TDM 2000; 14 yıldır gençlik alanında programlar uygulayan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. TDM 2000 kendi uluslararası girişimleriyle oluşturduğu çok büyük bir ortaklık ağına sahiptir.

Projedeki Rolü:  Görünürlük ve yayma faaliyetlerindeki deneyimi sayesinde TDM 2000 projenin yaygınlaştırılması ve proje sonuçlarının yayılması görevini üstlenecektir.