Proje; ana proje faaliyetlerini içeren üç fikirsel çıktıya ayrılmaktadır:

1. Her bir ortak ülkeden gelen verileri içeren çalışma analizleri, her bir bölgenin farklı yaş gruplarını içeren işsizlik oranlarına ve girişimcilikle ilgili faaliyetlerine ve bunların yanı sıra eğitim ve girişimcilik arasındaki boşluklara, projenin kapsayabileceği spesifik ihtiyaçları belirginleştirecek şekilde odaklanmaktadır.

2. STARTUP e-öğrenme platformu dersler, araçlar ve her bir ortak bölgedeki yerel eğitimlerin oluşturulması maksadıyla meydana getirilen bilgi ve eğitim materyallerinden oluşmaktadır ve ilaveten harmanlanmış eğitim prosedürleri olarak da hizmet vermektedir.

3. Tüm metodolojiyi içeren Startup; genç, yenilikçi atılımların oluşturulması ve girişimcilik kavramının teşvik edilmesi maksadıyla geliştirilmiş olacaktır. Öğrenme süreci ve eğiticilerin eğitimi için uygulanacak eylemler ile bağlantılıdır, aynı zamanda potansiyel girişimciler olarak kursiyerlerin eğitim ve rehberlikleri ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile de ilişkilidir.