STARTUP

 

Projenin Fikir Arka Planı

Startup projesini yaratan fikir paydaşların ve onların faaliyet gösterdikleri alanların ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gözlemlenmesiyle ilintilidir. Geçtiğimiz yıllarda startup projesinin işletmeler ve girişimcilik konusunda ki çalışmalarının gerek web ortamında gerekse haber kanallarında sıkça ele alınmış ve irdelenmiş olması bize kamuoyunun konu ile oldukça alakadar olduğunu göstermektedir. Tüm Avrupa’ya yayılmış bir olgu haline gelen proje süregelen ekonomik krizle ilintilinmiş ve sık sık ona karşı "reçete" olarak sunulmuştur. Bu projenin gerçekten de ekonomik krizlere karşı oluşturulan reçetelerin etkin bir parçası olabileceğine inanan bizler, tüm bileşen unsurlarımıza, her geçen gün genişleyen bu topluluğa katılmalarını arzu ettiğimizi bildirmekteyiz. Startup projesi ekosistemi tüm Avrupa genelinde bilhassa kent merkezlerinde aktif olarak canlılığını sürdürmektedir.

İllerdeki girişimciliğin teşviki konusunda ki ihtiyacın varlığına rağmen şehirlerin bu amaç doğrultusunda daha az girişimsel faaliyetlerde bulunduğunun gözlemlenmesi startup fikrinin gelişmesine imkân vermektedir. Bu nedenle Startup Projesi; harekete geçme ve yenilikçilik kavramlarıyla eşgüdüm sağlayarak, katılım göstermiş tüm bölgelerdeki ilgili tarafların, girişimciliğin yeni esaslarını daha iyi kavramaları için yardımcı olmayı amaç edinmiştir. Farklı uzmanlık alanlarından seçilmiş ve bu çeşitli uzmanlık deneyimleriyle projeye katkı sağlayabilecek proje katılımcısı ortaklar; girişimciliğin etkin ve efektif öğretilmesi maksadıyla, kapsamlı bir eğitim metodolojisi oluşturmak için birlikte çalışacaklar. Bu çalışmalar; geleceğin girişimcilerini yaratmak yolunda bir adım olması maksadıyla yerel yönetimlerin katılımı ile geleceğin girişimcilerinin eğitilmesi ve bu maksatla oluşturulacak diğer destekleyici faaliyetleri de içeren ‘’eğiticilerin eğitimi’’ şeklinde gerçekleşecektir.

 

Olası Beklenen Sonuçlar

Bu proje sayesinde ortaklar; yerel topluluklarında davranış değişimine neden olabilecek bazı olumlu değişimler konusunda tesir etmesi beklenen ve böylelikle yeni bir girişimci zihniyetin yetiştirilmesi düşünülen proje katılımcısı bölgelere girişimcilik konusunda bir başlangıç yapacaklar. Buna ek olarak bu proje ana aktörler olarak değişim yönünde doğrudan eylemlere yol gösterebilecek ve destekleyebilecek, potansiyel girişimciler olarak yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda yerel yönetimlerinde farkındalık yolunu oluşturma yönünde çalışmaktadır. Bu sayede bireyler girişimcilik gayretlerinin içine dahil edilenin faydalarını anlayacak ve yetkililer büyümeyi teşvik için güçlü ve destekleyici girişimci bir toplum inşa etmeye yardımcı olmak için izlenmesi gereken olanakların ve prosedürlerin farkına varacaklardır. Proje amaçlarını destekleyen ana eylemler bir dizi eğitim etkinlikleri içermektedir.

Birincisi ve en önemlisi; projenin ayrılmaz bir parçası olan '' Eğiticilerin Eğitimi'' dir. Eğiticilerin eğitimi; ''Lean Startup" metodolojisini kullanarak, kendi iş modellerini nasıl oluşturacakları temelinde geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla katılımcıların becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Birinci etkinlikle doğrudan ilintili olan bir sonraki etkinlik; ortakların bölgelerinde ki potansiyel girişimcilerin eğitimidir. Sonuncusu kendi bölgelerinde ki girişimciliğin desteklenmesi amacıyla yerel yönetimlerin temsilcilerinin eğitimidir. Böylelikle, yeni bir fikir oluşturacak şekilde olanakların, girişimcilik faaliyetlerinin ve gelecekteki işbirliklerinin keşfedilmesi sağlanmış olacaktır.

 

Takvim

Proje Eylül 2014 Ekim 2016 tarihleri arasında yürütülecektir.