Fikri Çıktılar

 • ÇALIŞMA ANALİZİ +

  Çalışma analizi, her bir ortak ülkeye ait verileri içerir, her bölgeye odaklanır ve farklı yaş gruplarındaki işsizlik, istihdam türü, en çok talep gören meslekler, yeni işlerin yaratılması, girişimcilerin aktiviteleri ile her bölgedeki kişilerin yükümlükleri, eğitim açığı, genç girişimciler için teşvikeksiği gibi konularla ilgilenir.

  Anketlerden elde edilen veriler, hedef gruplara dağıtılmıştır. IO1'in ana araştırma yöntemi, tüm proje ortakları tarafından katkıda bulunularak Aralık 2014 ve Ocak 2015 arasında geliştirilen START-UP beceriler anketidir.

  Çalışmanın sonuçları, iki entelektüel çıktıda, girişimciler için olanla birlikte, eğitimcilerin eğitim materyalinin gelişim stratejisini ve tasarımını (eğiticileri eğitir) belirlemek içinde kullanılmıştır.

  ÇALIŞMA ANALİZİ

 • STARTUP WEB PLATFORMU +

  Web Platform

  STARTUP projesinin uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla STARTUP online platformu (web platformu) oluşturuldu. Web platformu tüm ilgili eğitim materyalinin yüklendiği e-öğrenme hizmetleri, stajyerlerin eğitimi ile ilgili materyal, gelecek girişimciler, girişimcilik ve bir startup oluşumu ile ilgi sınıflar yoluyla bir dizi hizmet sağlamaktadır. Platform, elektronik ortamda dersler, el kitabı, tavsiye edilen okumalar ve konuyla ilgili video konferanslar içermektedir

 • STARUP YOLLARI +

  STARTUP yolları, girişimcilik kavramını ve startup şirketlerini yaratmak için geliştirilen tüm metodoloji ve eğitim materyali ile ilgilendirmektedir.

  BAŞLANGIÇ YOLLARI yalnızca bir yol değil, aşağıdakileri içeren bir metodolojidir:

  Syllabus  Girişimcilik kavramı ve girişimciliğin gelişim aşamasında gelecek girişimcilerin nasıl eğitileceği konusunda eğitimcilerin eğitimini amaçlayan eğitim materyali.

  Handbook


  Mümkün olan en az kaynakla bir startup yaratma ve geleceğin alıcılarının ihtiyaçlarına yönelik hizmet veya ürün tasarımı konularıyla ilgili, çoğunlukla geleceğe yönelik girişimcilere yönelik kurslar. Üretilen eğitim materyali STARTUP platformunda kurslar şeklinde bulunabilir. Eğitim materyalinin altında El Kitabı şeklinde bulunabilir.


 • 1

 

Training activity in Barcelona, Spain | 28 Oct 2015 - 1 Nov 2015

Train the trainers activity in Spain | 14 - 22 Sept 2015

1st Multiplier Event | 22 April 2015

 

2nd Transnational Project Meeting of STARTUP Project | 19-22 April 2015

 

Kick-off meeting | 3-4 Dec 2014