STARTUP PROJESİ

 • Proje Fikri +

  Spread The ART of going UP – STARTUP projesi; Erasmus+/KA2 programı aracılığı ile finanse edilen ve uygulanan bir projedir. İyi ve yenilikçi uygulamalar için işbirliği alanında ki stratejik ortaklıklar; girişimciliğin geliştirilmesi ve proje ortaklarının yenilikçilik, girişimcilik, büyüme ve gelişme özelliklerini taşıyan startup işyerleri, gibi kavramlarda eş güdüm sağlamasını ve bilinç geliştirmesini ana amaçları olarak gütmektedir. Bu amaçları Yunanistan, İtalya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve Türkiye' den girişimci, eğitimci kurumlar ve kamu kurumları ile oluşturulan iş birlikleri sayesinde gerçekleştirmektedir.

 • Hedefler +

  • • Startup işletmeleri ve girişimcilik konularında benzeşliklerin oluşturulması ve ortak reflekslerin geliştirilmesi
  • • Yerel startup toplulukları oluşturmak, paydaş bölgelerde yenilikçilik ve girişimciliğin gelişmesinin teşvik edilmesi
  • • Ortaklaşa fikir geliştirecek iş grupları oluşturmak amacıyla girişimcilik için ortak tutkuyu paylaşan insanların bir araya getirilmesi ve tanıştırılması.
  • • Katılımcıların kendi işyerlerini kurmak maksadıyla ihtiyaç duydukları destek ve rehberliği almaları için yeni iş kurma ve başlatma alanlarında ki uzman ve profesyonellerle bir araya gelmeleri
  • • Tüm paydaşların işbirliğinin ve hareket kabiliyetinin geliştirilmesi (bireyler, özel şirketler, girişimciler, yerel ve bölgesel kuruluşlar, odalar)
  • • İyi uygulama örnekleri olarak ortak bölgelerin desteklenmesi ve teşviki
  • • Ülkeler arasındaki ağ yapı oluşumunun ve paydaşların uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi ve teşviki
  • • Paydaş ülkeler arasında ortak sorun olarak görülen işsizlik gibi konuların çözümüne ilişkin ortak yöntemlerin oluşturulması
  • • Bilginin, deneyimin ve yeniliğin Uluslararası düzeyde taşınması
 • Hedef Guruplar +

  • • Eğitmenler
  • • Potansiyel girişimciler olarak Stajyerler
  • • Mentörler
  • • Yerel yetkililer
 • Konsorsiyum +

 • 1

En son haberler

Multiplier event of STARTUP project in the Mladinski center Gornja Radgona

Presentation of the STARTUP Platform. The multiplier event for local r... Read more

20-06-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in the Mladinski center Gornja Radgona

Presentation of the STARTUP Platform. The multiplier event for the pre... Read more

19-06-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in Porto, by INOVAMAIS.

Presentation of the STARTUP Weekend. The STARTUP WEEKEND in Portugal w... Read more

12-04-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in Oliveira de Azeméis by INOVAMAIS

Presentation of Local authorities and support of young entrepreneurs. ... Read more

08-04-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in the Chamber of Commerce and Industry Mures by Petru Maior University of Tirgu Mures.

Presentation of Local authorities and support of young entrepreneurs. ... Read more

04-04-2016 News

Multiplier event of STARTUP project at Faculty of Economics, Law and Administrative Sciences, by Petru Maior University of Tirgu Mures.

Presentation of the STARTUP Platform. The conference/multiplier event ... Read more

03-04-2016 News

Multiplier event of STARTUP project

Presentation of the STARTUP Weekend. The multiplier event STARTUP week... Read more

22-03-2016 News

Multiplier event of STARTUP project at the Cultural and Scientific Centre of UPM, by Petru Maior University of Tirgu Mures.

Presentation of the STARTUP Weekend. The Startup weekend event was hel... Read more

15-03-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in Oliveira de Azeméis by INOVAMAIS

Presentation of the STARTUP Platform. The Multiplier Event for the pre... Read more

10-03-2016 News

Ortaklar

aketh      INOVAMAIS       upm      STEP Institute    SPEGC

VALİLİK           TDM2000