Projekt je sestavljen iz treh intelektualnih rezultatov:

1. Študija primera obsega sistematičen prikaz podatkov s strani vsakega partnerja. Zbrali bomo podatke o stopnji brezposelnosti po starostnih skupinah, ravni podjetniške aktivnosti, razvojnih vrzelih med formalnim sistemom šolanja in kompetencami za podjetništvo. Podatke bomo uporabili za določanje razvojnih potreb, pokritih v sklopu podjetniških delavnic.

2. START-UP u-platforma vsebuje lekcije, orodja, informacije in učna gradiva, s katerimi si bodo trenerji pomagali pri implementaciji treningov v svoji ciljni regiji.

3. Start-up poti zajemajo celotno metodologijo projekta. Namen tega dela projekta je promocija koncepta podjetništva in pomoč pri vzpostavitvi start-upov. Metodologija bo tesno vpeta v učni proces in train-the-trainer delavnice. Služila bo tudi mentorski podpori udeležencev pri implementaciji poslovnih idej in informiranju predstavnikov lokalne skupnosti.