STARTUP

 

OZADJE PROJEKTNE IDEJE

Projekt START-UP naslavlja skupne potrebe vseh sodelujočih partnerjev. Vsebine o zagonu novih podjetij so v zadnjih letih priljubljena tema na spletnih skupnostih, kampanjah za množično financiranje in TV oddajah. Start-up podjetja so svojevrsten odgovor na gospodarsko krizo v Evropi. Včasih se jim pripisuje pomembna vloga pri odpravljanju ekonomskih težav.

Raznolikost znanj je ena glavnih odlik projekta. Partnerji so izbrani glede na svoja znanja, mrežo in dostop do ciljnih skupin. Ves čas projekta bodo tesno sodelovali pri učenju podjetništva, train-the-trainer usposabljanjih in delavnicah s potencialnimi podjetniki. Posebno pozornost bodo posvetili izgradnji odnosov z lokalnimi skupnostmi, s katerimi bodo nadaljevali aktivnosti po zaključku projekta.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

V sklopu projekta bodo partnerji predstavili orodja za spodbujanje podjetniških veščin v različnih evropskih regijah. S tem bomo prebudili zanimanje za obravnavano temo in začeli s postopnimi spremembami v razmišljanju aktivnega dela prebivalstva. V projektu se ne osredotočamo le na raven posameznika: namen projekta je aktivirati predstavnike lokalnih skupnosti k bolj aktivni vlogi pri spodbujanju podjetništva. Na koncu bodo imeli korist oboji: posamezniki bodo dobili priložnost za razvoj idej, skupnosti pa dragoceno podporo pri povezovanju posameznikov z namenom ustanavljanja podjetij.

Osrčje projekta predstavlja niz izobraževalnih aktivnosti. Začne se s train-the-trainer aktivnostmi, namenjenimi trenerjem iz partnerskih institucij. Ti bodo prenašali znanje na udeležence podjetniških delavnic. Usposobili jih bodo v ustvarjanju prepričljivih poslovnih modelov po metodologiji vitkega podjetništva. Treningov bodo deležni tudi predstavniki lokalnih skupnosti. Ti bodo pridobili uvid v pomen podjetništva in oblikovali mrežo evropskih poznanstev za podporo podjetnikom iz regionalnega okolja.

 

ČASOVNICA PROJEKTA

Projekt se začne Septembra 2014 in zaključi Oktober 2016.