Rezultati projekta

 • RAZISKAVA +

  Raziskavo smo izvajali v vseh državah, od koder so prihajali partnerji. Vprašanja so se nanašala na brezposelnost v različnih starostnih skupinah, vrsto zaposlenosti, iskane poklice skupine, ustanavljanje novih podjetij, vključenost v podjetniško udejstvovanje, vrzeli v znanju na trgu dela in podporo mladim podjetnikom.

  Za potrebe raziskave smo uporabili vprašalnik START-UP veščin. Razvit je bil med decembrom 2014 in januarjem 2015. Pri razvoju so sodelovali vsi projektni partnerji.

  Rezultate raziskave smo uporabili pri načrtovanju izobraževanj. Potrebe udeležencev so služile kot izhodišče za oblikovanje izobraževalnih vsebin, ki smo jih bili deležni trenerji in kasneje tudi udeleženci podjetniških delavnic.

  Analiza stanja

 • START-UP SPLETNA PLATFORMA +

  Web Platform

  Pomemben element projekta je spletna platforma. Ta služi predvsem širjenju rezultatov projekta med ciljne skupine. V platformo so vključena vsa e-učna gradiva: vsebine za train-the-trainer program, delavnice za bodoče podjetnike, koristni nasveti za ustanavljanje novega podjetja. E-učno gradivo je zapisano v obliki spletnih tečajev in priročnika v elektronski obliki. Dodani so priporočeni viri in videi, povezani s temo..

 • STARTUP PATHS +

  Start-up poti vključujejo metodologijo in učna gradiva, namenjena razlagi koncepta podjetništva in razvoju start-up podjetij.

  Start-up poti niso le tečaj, temveč celotna metodologija, ki vključuje:

  Syllabus  Gradivo iz train-the-trainer programa, ki ponazarja, kako pomagati bodočim podjetnikom v začetnih fazah ustanavljanja podjetja.

  Handbook


  Tečaji, ki so namenjeni bodočim podjetnikom. Vsebine razlagajo, kako ustanoviti podjetje z minimalnimi viri ali prilagoditi bodoč produkt/storitev željam kupca. Vsebine so predstavljene v obliki e-učenja. Spletni tečaji so obogateni s podrobnimi vsebinami iz priročnika.


 • 1

 

Training activity in Barcelona, Spain | 28 Oct 2015 - 1 Nov 2015

Train the trainers activity in Spain | 14 - 22 Sept 2015

1st Multiplier Event | 22 April 2015

 

2nd Transnational Project Meeting of STARTUP Project | 19-22 April 2015

 

Kick-off meeting | 3-4 Dec 2014