Rezultatul Intelectual

 • ANALIZA STUDIU +

  Analiza studiu include date pentru fiecare țară parteneră, concentrându-se pe fiecare regiune și asupra unor probleme precum șomajul în diferite grupe de vârstă, tipul de locuri de muncă, ocupațiile cele mai cerute, crearea de noi afaceri, ocuparea oamenilor din fiecare regiune cu privire la activitățile legate de antreprenoriat, lacunele educaționale, absența sau existența unor stimulente pentru tinerii întreprinzători.

  Datele au fost obținute pe baza chestionarelor distribuite către grupurile țintă. Metoda principală de cercetare a rezultatului intelectual 1 este chestionarul de abilități START-UP, aplicat în perioada decembrie 2014 și ianuarie 2015 cu contribuția tuturor partenerilor din proiect.

  Rezultatele studiului au fost utilizate pentru a determina strategia de dezvoltare și proiectarea materialului de instruire pentru formatori (formarea formatorilor), împreună cu cel pentru întreprinzători, în cele două rezultate intelectuale care au urmat acestuia.

  Analiza studiu

 • PLATFORMA STARTUP +

  Web Platform

  Platforma on-line STARTUP (platforma web) a fost creată cu scopul implementării și difuzării proiectului STARTUP. Platforma web oferă o gamă largă de servicii. Aceasta oferă servicii de e-learning, unde sunt încărcate toate materialele educaționale relevante, materialul privind formarea cursanților, a viitorilor întreprinzători, prin intermediul lecțiilor privind antreprenoriatul și crearea unui start-up. Platforma conține prelegeri și un manual în format electronic, lecturi recomandate și prelegeri video legate de acest subiect.

 • ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE STARTUP +

  The STARTUP PATHS concern all the methodology and educational material developed to promote the concept of entrepreneurship and the creation of startup companies.

  The STARTUP PATHS is not just a course, but it is a methodology that includes:

  Syllabus  Materiale de curs care vizează instruirea formatorilor (formarea formatorilor) cu privire la modul de a instrui viitorii întreprinzători în conceptul și etapele de dezvoltare a antreprenoriatului.

  Handbook


  Cursuri orientate către acei întreprinzători potențiali cu privire la modul de a crea un start-up cu cele mai puține resurse posibile și proiectarea produsului sau a serviciului orientat spre nevoile cumpărătorului viitor. Materialul de instruire creat poate fi găsit sub formă de cursuri în cadrul platformei STARTUP. Pe lângă materialele educaționale sub formă de cursuri, poate fi folosit și manualul.


 • 1

 

Training activity in Barcelona, Spain | 28 Oct 2015 - 1 Nov 2015

Train the trainers activity in Spain | 14 - 22 Sept 2015

1st Multiplier Event | 22 April 2015

 

2nd Transnational Project Meeting of STARTUP Project | 19-22 April 2015

 

Kick-off meeting | 3-4 Dec 2014