Consorțiul se bazează pe instituții legate de antreprenoriat, mai precis universități, instituții publice, instituții private și furnizori de formare.

 

aketh

Developmental Center of Thessaly (Greece)

Centrul de dezvoltare Tesalia (AKETH-DCT) este un centru profesional-educațional și de dezvoltare, care acționează în sensul consolidării capacității de inserție profesională și abordarea provocărilor sociale mai largi. Mai mult decât atât, se concentrează pe creșterea competitivității și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, oferind tinerilor și adulților oportunități de carieră prin participarea acestora la diferite programe de formare.

Rolul în proiect: AKETH-DCT este coordonatorul proiectului care supraveghează toate activitățile și operațiunile și oferă sprijin în etapele fundamentale ale proiectului.

 

logos SPEGC CabildoGC

Sociedad de Promocion Economica de Gran Canaria (Spain)

Sociedad de Promoción Economica de Gran Canaria (SPEGC) este o întreprindere municipală, responsabilă pentru dezvoltarea economică și promovarea Insulelor Canare, promovează și coordonează toate inițiativele antreprenoriale din regiune. SPEGC a creat un program de formare pentru noii întreprinzători care sprijină dezvoltarea ideilor de afaceri în incubator lor, INCUBE.

Rolul în proiect: SPEGC va fi în principal responsabilă cu investigarea și găsirea metodologiei de formare corectă și materialul educațional, în funcție de nevoile și rezultatele care vor apărea în urma unei analize și, în plus, va fi responsabilă cu formarea la fața locului a formatorilor din fiecare organizație parteneră.

 

INOVAMAIS LOGO

INOVAMAIS - Servicos De Consultadoria Em Inovacao Tecnologica S.A.(Portugal)

INOVA + este o companie privată de consultanță, pionier în gestionarea programelor internaționale în materie de inovare, educație, formare, cercetare și dezvoltare. INOVA + are un incubator nou-construit pentru a sprijini startup-uri în stadii incipiente.

Rolul în proiect: Inova + folosește instrumente inovatoare pentru procedurile de evaluare pentru fiecare proiect și, prin urmare, va prelua evaluarea tuturor activităților proiectului, pe lângă alte sarcini comune.

 

STEP Institute LOGO

STEP Institut, zavod za psihologijo dela in podjetnistvo (Slovenia)

Institutul STEP este o organizație formată din experți în sociologie, comunicare, psihologie, marketing, antreprenoriat și cercetare calitativă și cantitativă.

Rolul în proiect: STEP va investiga situația actuală cu privire la antreprenoriat și startup-uri în toate țările implicate și va furniza datele care vor ajuta la construirea metodologiei de instruire.

 

Logo UPM 2

University Petru Maior of Targu Mures (Romania)

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR este o universitate publică și o legătură importantă între cercetare și sectorul de afaceri. UPM oferă cursuri care vizează dezvoltarea aptitudinilor studenților în vederea absorbției pe piața forței de muncă și este una dintre principalele universități implicate în dezvoltarea resurselor umane și a învățământului superior din regiune.

Rolul în proiect: UPM va contribui la dezvoltarea și validarea materialului de instruire, identificarea metodologiei de formare și de cercetare pentru analiză.

 

VALİLİK LOGO

Governorship of Istanbul (Turkey)

Guvernatorul orașului Istanbul este guvernul regional din Istanbul și care are sub autoritatea sa toate sub-guvernele din regiune, ca instituția supremă de conducere.

Rolul în proiect: Guvernatorul orașului Istanbul cooperează cu instituții diverse, prin urmare, activitatea lor va ajuta foarte mult în promovarea și diseminarea proiectului. Datorită participării sale active în mai multe tipuri de programe are experiența și expertiza necesare pentru a ajuta la monitorizarea, evaluarea și sustenabilitatea proiectului.

 

TDM2000

Associazione TDM 2000 (Italy)

TDM 2000 este o organizație non-profit care implementează programe de 14 ani pentru tineret. Ea are o rețea foarte mare de parteneri, care a fost creată prin inițiativa TDM 2000 International.

Rolul în proiect: Datorită experienței sale în activități de vizibilitate și diseminare, aceasta va prelua sarcina de diseminare și difuzare a rezultatelor proiectului.