STARTUP

 

Ideea proiectului

Ideea din spatele proiectul "STARTUP" este legată de anumite observații și nevoi împărtășite de către parteneri și în regiunile unde își desfășoară activitatea. Multele discuții despre startup-uri și antreprenoriat, care în ultimii ani au umplut internetul și știrile, arată cât de mult este interesat publicul larg de acest subiect. Este un fenomen care s-a răspândit în toată Europa, legat de criza economică și de multe ori prezentat ca “rețeta” împotriva ei. Noi credem că proiectul poate fi de fapt o parte din rețetă și ne-am decis să propunem unele dintre componente celor care ar dori să se alăture acestei comunități în expansiune. Ecosistemul startup-rilor este vibrant în toată Europa, dar mai ales în marile centre urbane. Se observă că provinciile au mai puține astfel de inițiative, dar nevoia de promovare a antreprenoriatului și a conceptului de startup rămâne ridicată. Prin urmare, proiectul aspiră să ajute în înțelegerea noilor elemente ale antreprenoriatului, în toate domeniile implicate, prin familiarizarea tuturor părților interesate cu conceptele de startup și inovare.

Partenerii implicați, aleși datorită expertizei diferite pe care o pot aduce în proiect, vor lucra împreună pentru a găsi o metodologie cuprinzătoare de formare pentru a preda antreprenoriatul, inclusiv activități cum ar fi “formarea formatorilor”, formarea viitorilor întreprinzători și alte activități de sprijin, cu implicarea autorităților locale, pentru a face un pas înspre crearea de incubatoare de afaceri în viitor.

 

Rezultate așteptate

Parteneriatul acestui proiect se va materializa în realizarea unei introduceri în antreprenoriat în regiunile implicate, prin aceasta așteptându-se unele schimbări pozitive în comunitățile locale și cultivarea spiritului antreprenorial. În plus, proiectul lucrează spre a crea o cale de conștientizare nu numai a indivizilor ca potențiali întreprinzători, dar, de asemenea, a autorităților locale ca actori principali care pot sprijini și direcționa acțiunile necesare unei asemenea schimbări. În acest fel persoanele vor fi familiarizate cu beneficiile de a fi implicate în activități antreprenoriale și autoritățile vor deveni conștiente de posibilitățile și procedurile care trebuie urmate pentru a ajuta la construirea unei comunități antreprenoriale puternice și implicate pentru a stimula creșterea economică.

Printre principalele acțiuni care susțin obiectivele proiectului se numără o serie de activități de formare. În primul rând activitatea de “formare a formatorilor” care este parte integrantă a proiectului și care are ca scop dezvoltarea abilităților participanților cu scopul de a instrui viitorii întreprinzători cum să-și construiască modele de afaceri cu ajutorul metodologiei "Lean Startup". Activitatea următoare, care este strâns legată de prima, este de formare a potențialilor întreprinzători din regiunile partenerilor, iar ultima include instruirea reprezentanților autorităților locale, astfel încât să obținem o imagine de ansamblu și să explorăm posibilitățile, acțiunile și colaborările viitoare în vederea sprijinirii ntreprenoriatului în regiunile din care fac parte aceștia.

 

Calendar

Proiectul se va desfășura în perioada septembrie 2014 - Octombrie 2016