Πνευματικά Προϊόντα

 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ +

  Η μελέτη ανάλυσης περιλαμβάνει δεδομένα για κάθε χώρα εταίρο, με επίκεντρο την κάθε περιφέρεια σχετικά με την ανεργία σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, τον τύπο απασχόλησης, τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, το είδος αυτών, την ενασχόληση των ατόμων της κάθε περιφέρειας με δραστηριότητες που αφορούν την επιχειρηματικότητα, το κενό στην εκπαίδευση, την απουσία ή μη κινήτρων για νέους επιχειρηματίες.

  Τα δεδομένα της μελέτης προέκυψαν από ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στις ομάδες στόχους. Κύρια ερευνητική μέθοδος του ΙΟ1 είναι το ερωτηματολόγιο δεξιοτήτων START-UP, το οποίο αναπτύχθηκε μεταξύ Δεκεμβρίου του 2014 και Ιανουαρίου του 2015, με την συνεισφορά όλων των εταίρων του έργου.

  Τα αποτελέσματα της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ώστε να καθοριστεί η στρατηγική ανάπτυξης και σχεδίασης του εκπαιδευτικού περιεχομένου για τους εκπαιδευτές (train the trainers), αλλά και για τους μελλοντικούς επιχειρηματίες, στα επόμενα Πνευματικά Προϊόντα.

  ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ STARTUP +

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

  Για τις ανάγκες υλοποίησης αλλά και διάχυσης του σχεδίου δημιουργήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα (web platform) STARTUP. Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει μία σειρά υπηρεσιών. Παρέχει υπηρεσίες e-learning , όπου βρίσκεται αναρτημένο το εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων, μελλοντικών επιχειρηματιών με τα σχετικά μαθήματα επιχειρηματικότητας και δημιουργίας startup. Η πλατφόρμα περιέχει υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, προτεινόμενη βιβλιογραφία, και βίντεο από διαλέξεις σχετικές με το θέμα.

 • STARTUP PATHS +

  Το STARTUP PATHS αφορά όλη τη μεθοδολογία και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε ώστε να προωθηθεί η έννοια της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία startup επιχειρήσεων, δίνοντας μία λύση σε όσους αναζητούν επαγγελματική διέξοδο ή έξοδο από την ανεργία.

  Το STARTUP PATHS, δεν είναι απλά μία σειρά μαθημάτων, αλλά είναι μία μεθοδολογία που περιλαμβάνει:

  Syllabus  Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που στοχεύει στην κατάρτιση εκπαιδευτών (train the trainer) σχετικά με το πώς μπορούν να διδάσκουν την έννοια και τα βήματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

  Handbook

  Σειρά μαθημάτων προσανατολισμένη στους ενδιαφερόμενους, μελλοντικούς επιχειρηματίες, για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί η σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης με τους λιγότερους δυνατούς πόρους και με προσανατολισμένη σχεδίαση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στις ανάγκες του μελλοντικού αγοραστή και όχι στα κλασσικά μοντέλα μάρκετινγκ και διαφήμισης για την προσέλκυση πελατών. Το παραχθέν εκπαιδευτικό υλικό δομημένο με τη μορφή μαθημάτων βρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα STARTUP. Παρακάτω δίνεται το εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή εγχειριδίου.


 • 1

 

Training activity in Barcelona, Spain | 28 Oct 2015 - 1 Nov 2015

Train the trainers activity in Spain | 14 - 22 Sept 2015

1st Multiplier Event | 22 April 2015

 

2nd Transnational Project Meeting of STARTUP Project | 19-22 April 2015

 

Kick-off meeting | 3-4 Dec 2014