Το έργο STARTUP

 • H ιδέα +

  Το έργο με τίτλο «Spread The ART of going Up», το οποίο χρηματοδοτείται και εφαρμόζεται μέσω του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2 (Συνεργασία με σκοπό την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών) (Erasmus+ ΚΑ2—Strategic Partnerships-Co-operation for Innovation and Good Practices), έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την εξοικείωση των συμμετεχόντων στο έργο με έννοιες όπως «“startup” επιχειρήσεις», «καινοτομία» και «επιχειρηματικότητα» μέσω της συνεργασίας με επιχειρηματικούς, εκπαιδευτικούς και δημόσιους φορείς από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και την Τουρκία.

 • Σκοπός +

  • • Εξοικείωση με την έννοια της επιχειρηματικότητας και των startup επιχειρήσεων
  • • Δημιουργία τοπικών startup κοινοτήτων που προάγουν την ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις περιοχές των εταίρων
  • • Γνωριμία και συνάντηση ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την επιχειρηματικότητα με σκοπό τη δημιουργία επιχειρηματικών ομάδων που θα αναπτύξουν από κοινού την ιδέα τους
  • • Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα των startup επιχειρήσεων με σκοπό να λάβουν υποστήριξη και καθοδήγηση στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
  • • Προώθηση της κινητικότητας και της συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων (ατόμων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, τοπικών και περιφερειακών φορέων, διοικητικών τμημάτων)
  • • Προώθηση των περιοχών των εταίρων ως παραδείγματα καλών πρακτικών
  • • Προώθηση της διεθνοποίησης των ενδιαφερομένων και της ανάπτυξης δικτύου συνεργατών μεταξύ των χωρών
  • • Εύρεση κοινής μεθοδολογίας με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων μεταξύ των εταίρων-χωρών, όπως η ανεργία
  • • Κοινοποίηση της καινοτομίας, της γνώσης και της εμπειρίας σε διεθνές επίπεδο
 • Ομάδα στόχος +

  • • Εκπαιδευτές
  • • Εκπαιδευόμενοι ως εν δυνάμει επιχειρηματίες
  • • Μέντορες
  • • Τοπικές αρχές
 • Κοινοπραξία +

  Η κοινοπραξία βασίζεται σε φορείς που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα με πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς φορείς και φορείς κατάρτισης.

 • 1

Τελευταία νέα

Multiplier event of STARTUP project in the Mladinski center Gornja Radgona

Presentation of the STARTUP Platform. The multiplier event for local r... Read more

20-06-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in the Mladinski center Gornja Radgona

Presentation of the STARTUP Platform. The multiplier event for the pre... Read more

19-06-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in Porto, by INOVAMAIS.

Presentation of the STARTUP Weekend. The STARTUP WEEKEND in Portugal w... Read more

12-04-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in Oliveira de Azeméis by INOVAMAIS

Presentation of Local authorities and support of young entrepreneurs. ... Read more

08-04-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in the Chamber of Commerce and Industry Mures by Petru Maior University of Tirgu Mures.

Presentation of Local authorities and support of young entrepreneurs. ... Read more

04-04-2016 News

Multiplier event of STARTUP project at Faculty of Economics, Law and Administrative Sciences, by Petru Maior University of Tirgu Mures.

Presentation of the STARTUP Platform. The conference/multiplier event ... Read more

03-04-2016 News

Multiplier event of STARTUP project

Presentation of the STARTUP Weekend. The multiplier event STARTUP week... Read more

22-03-2016 News

Multiplier event of STARTUP project at the Cultural and Scientific Centre of UPM, by Petru Maior University of Tirgu Mures.

Presentation of the STARTUP Weekend. The Startup weekend event was hel... Read more

15-03-2016 News

Multiplier event of STARTUP project in Oliveira de Azeméis by INOVAMAIS

Presentation of the STARTUP Platform. The Multiplier Event for the pre... Read more

10-03-2016 News

Eταίροι

aketh      INOVAMAIS       upm      STEP Institute    SPEGC

VALİLİK           TDM2000